Gert-Jan van der Vegt, de Overbrugger www.overbrugger.com

Ondernemen betekent het benutten van kansen. In uw businessplan verwoordt u de visie om de kansen te benutten. Op deze manier wordt voor iedereen duidelijk welke richting u uit wilt.

 

Een belangrijke paragraaf is het ontwikkelen van een strategie. Om uw doelen te bereiken is een breed draagvlak binnen uw organisatie van groot belang. Wij betrekken de belangrijkste spelers altijd in de vorming van uw plannen.

 

Aan de hand van bewezen modellen wordt het businessplan gestructureerd en verder onderbouwd met en financiële paragraaf. Meestal met meerdere scenario’s.

 

De actieplannen zijn het sluitstuk om voortvarend aan de slag te gaan. Zij vormen tevens de basis voor de managementrapportages en voortgangsbewaking gedurende de planperiode.

Bedrijfscan

Schakel de Overbrugger
in om helder alle
aandachtspunten binnen
uw organisatie in beeld te krijgen

Ondernemen betekent het benutten van kansen. In uw businessplan verwoordt u de visie om de kansen te benutten. Op deze manier wordt voor iedereen duidelijk welke richting u uit wilt.

 

Een belangrijke paragraaf is het ontwikkelen van een strategie. Om uw doelen te bereiken is een breed draagvlak binnen uw organisatie van groot belang. Wij betrekken de belangrijkste spelers altijd in de vorming van uw plannen.

 

Aan de hand van bewezen modellen wordt het businessplan gestructureerd en verder onderbouwd met en financiële paragraaf. Meestal met meerdere scenario’s.

 

De actieplannen zijn het sluitstuk om voortvarend aan de slag te gaan. Zij vormen tevens de basis voor de managementrapportages en voortgangsbewaking gedurende de planperiode.